Μουσικό Τμήμα

Μουσικό Τμήμα

Μουσικό Τμήμα

Το μουσικό τμήμα, δημιουργήθηκε γύρω στο 1990, με σκοπό την ενασχόληση των μελών του συλλόγου μας με τα μουσικά λαϊκά όργανα και την μουσική γενικότερα.

Συνήθως παρουσιάζει τη δουλειά του, στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας.

Όπως και στα άλλα τμήματα του συλλόγου, εκτός από τα μέλη μας, συμμετέχουν μέλη των οικογενειών τους, καθώς και φίλοι μας.