ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΙΟΓΚΑ

Επίδειξη Γιόγκα. Παρασκευή 3/3/2017, ώρα 9μμ. Στην αίθουσα «Πολύμορφο».

Αφίσα επίδειξης Γιόγκα 3-3-2017