ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι εν ενεργεία και συνταξιούχοι,

        Σας καλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική απολογιστική Συνέλευση, την 15/5/2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 7μ.μ., στην αίθουσα «ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ» του Πολιτιστικού μας  Κέντρου με θέματα:

 

  1. Διοικητικός Απολογισμός 2018 – Προγραμματισμός δράσης 2019.
  2. Οικονομικός Απολογισμός2018 – Προϋπολογισμός 2019
  3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

 

Σε περίπτωση που η Συνέλευση δεν έχει απαρτία  αυτή θα πραγματοποιηθεί την 22/5/2019,  την ίδια ώρα , στον αυτό χώρο και με τα ίδια θέματα.

 

Εάν και αυτή  δεν έχει την απαιτούμενη απαρτία

αυτή θα πραγματοποιηθεί τελικά

 

ΤΗΝ   ΤΕΤΑΡΤΗ    29/5/2019    ΩΡΑ    7μ.μ.

     στην  αίθουσα     «ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ»

 Ηλέκτρας  12  -Τηλεφ.: 2610-631048

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, η ενεργός συμμετοχή  όλων σας, είναι και  απαραίτητη  και ουσιαστική για την επιβίωση και ανάπτυξη αυτού του χώρου.