Ανακοίνωση τμημάτων 2020-2021

Στη διάρκεια της χρονιάς θα διοργανώνονται σεμινάρια διαλέξεις και άλλες δράσεις που θα κοινοποιούνται με ιδιαίτερη ανακοίνωση.                        

Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας, για να διευκολύνετε τον προγραμματισμό.