Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Πάτρας

 

Το «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΟΤΕ ΠΑΤΡΑΣ-ΑΧΑΊΑΣ»,

ιδρύθηκε το έτος 1962 με την επωνυμία: «ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ ΠΑΤΡΩΝ».

Μετά την πτώση της χούντας το 1974,στον εργασιακό χώρο του ΟΤΕ αναπτύχθηκε μαζικό πολιτιστικό κίνημα, που οδήγησε στη μετατροπή της «Μορφωτικής και Ψυχαγωγικής Λέσχης Προσωπικού ΟΤΕ Πατρών» σε Πολιτιστικό Κέντρο.

Το 1984 τροποποιήθηκε το καταστατικό και ο σύλλογος απέκτησε τη σημερινή του μορφή και επωνυμία.

 

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Πάτρας-Αχαΐας, αναπτύσσει πολιτιστική δράση στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, πάνω από 30 χρόνια. Στο διάστημα αυτό δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς του πολιτισμού, όπως: Ζωγραφική, θέατρο, χορός, μουσική, κινηματογράφος, καραγκιόζης κ.λ.π.

Με βαθειά πίστη στην ερασιτεχνική δημιουργία, στην ανάδειξη και διάδοση των προοδευτικών λαϊκών πολιτιστικών παραδόσεων, συγκροτεί και στηρίζει καλλιτεχνικές ομάδες-τμήματα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μελών του.

Με τις ομάδες αυτές, έχει διοργανώσει πολλές εκδηλώσεις και έχει πολλές συμμετοχές σε εκδηλώσεις άλλων φορέων.

Όλες οι ομάδες του Πολιτιστικού μας Κέντρου, συγκροτούνται για την κάλυψη  αναγκών των μελών του, είναι όμως ανοιχτές στη συμμετοχή Τρίτων (πλην των αθλητικών).

Η δραστηριοποίηση του συλλόγου μας, σε διαφορετικούς τομείς του πολιτισμού, αποτελεί πλέον μακρόχρονη παράδοση……περισσότερα εδώ !!!